آمپرمتر

آمپرمتر

آمپرمتر دستگاهی است که برای اندازه‌گیری جریان در مدار استفاده می‌شود.

انواع آمپر متر، کلمپ آمپر متر و آمپر متر دیجیتال در فروشگاه اینترنتی آوازک…

بعضی از آمپرمتر ها دارای قابلت اندازه گیری هم AC و هم DC می باشند.

خیلی از مصرف کنندگان به دنیال آمپر متر کوچکی می باشند که هم از نظر وزن و هم از نظر اندازه در مقابل سایر آمپر متر ها کوچک تر باشند.

ولی باید این نکته را درنظر گرفت که آمپر متر های کوچک کارایی کمتری نسبت به آمپر متر های بزرگ دارند.

آمپر متر دیجیتال مقدار و کمیت های اندازه گیری شده را به صورت عدد بر روی صفحه نمایش نشان می دهد

و معمولاً واحد کمیت اندازه گیری شده را نیز به طریق مناسبی نمایش می دهد.

اکثر تعمیرکاران وسایل الکترونیکی، تعمیرکاران کولرهای گازی و … از این وسیله استفاده می کنند.

 

،قیمت خرید و فروش انواع آمپر متر دیجیتال ارزان،کلمپ متر ضدضربه، آمپرمتر کلمپی کوچک جیبی