فروش ویژه محرم

فروش تجهیزات صوتی هیئت به مناسبت محرم

تجهیزات صوتی هیئتی و فروش ویژه محرم انواع باند از نوع اکتیو و پسیو میکروفن بیسیم و میکروفن باسیم مناسب هیئت مداحی ،تعذیه و …

آمپلی فایر،پاورمیسکر ،اکو همراه ،فرستنده و گیرنده ،پایه باند و پایه بلندگو